Found: 1,304  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมธุรพจน์เพื่อชีวิตอันงดงาม / เจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
ชื่อผู้แต่งเจริญเกียรติ ธนะสุขถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545-2546.
เลขเรียกPN6095.T5 จ725
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ที่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / รวบรวมข้อมูลโดยจิราภรณ์ ดำจันทร์ แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2552
เลขเรียกPN6095.T5 อ62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพ่อรู้ทันนักการเมือง / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก808.882 อ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรุ่งนี้เราจะผ่านไปได้เสมอ / เสียงที่ไม่ได้ยิน เขียนและถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งเสียงที่ไม่ได้ยิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกPN6095 .ส82 2562,808.882 ส948พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคน คำค้น / ทองคำ สรรหา.
ชื่อผู้แต่งทองคำ สรรหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิวสน, 2548.
เลขเรียกPN171.Q6 ท5ค 2548,808.88 น26ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมคารมหนัง / ผู้รวบรวม รติรัตน์ ; บรรณาธิการ กษมา สัตยาหุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีบุ๊คส์, 2545.
เลขเรียกPN6409.ท9 ค62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมคารมหนัง = Great quates from movies / กฤษณา บุญปลูก, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิงค์ บียอนด์, 2556.
เลขเรียกPN6409.T5 ก282 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำรัก online คลิ๊ก like ให้โดนใจ / เรียบเรียง อภิรดี สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์กู๊ด, 2555.
เลขเรียกPN6095.ท9 ร54,808.882 อ16ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมคำคมชีวิตคนดัง (คนในไทย) / ประเดิม ดำรงเจริญ
ชื่อผู้แต่งประเดิม ดำรงเจริญ ผู้แต่ง
เลขเรียก808.882 ป269ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2552.
เลขเรียกPN6095.T5 อ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (Th...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะรัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printting , 2552.
เลขเรียก808.882 อ111 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้งทึ่งงงคำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / จัดทำโดย ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2552.
เลขเรียกPN6095.T5 อ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดโลกคำคมแด่ผู้แพ้...ที่ไม่แพ้ / มุจลินทิตรา.
ชื่อผู้แต่งมุจลินทิตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2549.
เลขเรียกPN6519.ท9 ม73 2549,808.88 ม72ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา