Found: 1,669  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาชุดครัวสำเร็จสำหรับห้องครัวที่มีพื้นที่จำกัด = Project study and development ki...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล พรหมพิงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
เลขเรียกสพ 180933 อ728ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ก้นครัว / บี วิลสัน.
ชื่อผู้แต่งวิลสัน, บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559.
เลขเรียกTX658 .ว64 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign your own kitchen : ครัวสวยตามใจฉัน / บรรณาธิการ ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2558
เลขเรียกNK2117.K5 ค157 2558,747.797 ด392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว / ผู้จัดทำและเรียบเรียง อรสา ดิสสถาพร.
ชื่อผู้แต่งอรสา ดิสสถาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551.
เลขเรียก635.04 อ382ผ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStylish Kitchen รวมดีไซน์ครัวสวย หลากสไตล์ / แอทคิทเช่น.
ชื่อผู้แต่งแอทคิทเช่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2561.
เลขเรียกNK2117.K5 ส177 2561,747.79 อ941ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ....กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2544.
เลขเรียก306.8 ส215กทม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMix & Match Kitchen ดีไซน์ครัวที่แตกต่าง / แอทคิซเซ่น.
ชื่อผู้แต่งแอทคิซเซ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2558.
เลขเรียกNA 8330 อ941ม 2558,643.3 อ93ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhite kitchen ดีไซน์ครัวสีขาว / แอทคิชเช่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2557
เลขเรียกNK2110 ว 2557,643.3 ว967
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวสวยทันสมัย = Smart kitchen / แอทคิทเช่น ; ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งแอทคิทเช่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2561.
เลขเรียก643.3 อ942ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2543 จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก306.85 ส184ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLivingetc : Kitchen delight [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : livingetc, 2553.
เลขเรียกTX ล6 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการครัว : จัดโต๊ะอาหาร-รับแขก / หม่อมหลวงปอง มาลากุล
ชื่อผู้แต่งปอง มาลากุล, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวมสาส์น, 2512
เลขเรียก642 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางด้านการครัว เล่มที่ 1 Basic Kitdhen course I สมดุลย์ ตันติพิพัฒน์ [Text].
ชื่อผู้แต่งสมดุลย์ ตันติพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพญ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเครืองโรงแรมสยามลอด์จ.
เลขเรียก643.3 ส242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางด้านการครัว Basic Kitchen [Text].
พิมพลักษณ์Siam Lodge Group of Hotels 1990.
เลขเรียก643.3 ว532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา