Found: 1,953  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานวิจัย = Camp management for people with ph...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียกวจ796.54 น728ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกทักษะการดำรงชีวิตของคนพิการ / ฮิวแมนแคร์แอสโซซิเอชั่น
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฮิวแมนแคร์แอสโซซิเอชั่น, [2547?]
เลขเรียกHV1568 คม695 2547?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 19 พุทธศักราช 2526 / คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 19 : 2526 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย], 2526.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 19 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 31, 11 พฤศจิกายน 2538 ณ สวนอัมพร / คณะกรรมการสงเคราะห์คนพิการ สภาสังคมสงเคราะ...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 31 : 2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 31 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 36, 7 พฤศจิกายน 2543 ณ สวนอัมพร / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 36 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 36 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 37, 10 พฤศจิกายน 2544 ณ สวนอัมพร / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราช...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 37 : 2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 37 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 39 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 ณ สวนอัมพร / [จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 39 : 2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 39 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันคนพิการครั้งที่ 41 12 พฤศจิกายน 2548 / [จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั...
ชื่อผู้แต่งงานวันคนพิการ (ครั้งที่ 41 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกHV1568 งว125 ครั้งที่ 41 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 10 ณ เวทีลีลาศ าวนอัมพร 18 มีนาคม 2515 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2515]
เลขเรียกHD7255 ส162ง 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 11 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 10 มีนาคม 2516 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกHV1568 ง256 ครั้งที่ 11 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 13 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 20 มีนาคม 2519 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2519.
เลขเรียกHV1568 ง256 ครั้งที่ 13 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 15 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 25 พฤศจิกายน 2521 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ. : ม.ป.พ.], 2521.
เลขเรียกHV1568 ง319 ครั้งที่ 15 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 16 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 6 ตุลาคม 2522 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2522.
เลขเรียกHV1568 ง256 ครั้งที่ 16 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันที่ระลึกคนพิการครั้งที่ 17 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร 12 กรกฎาคม 2523 / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2523.
เลขเรียกHV1568 ง256 ครั้งที่ 17 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา