Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหาคะแนนอย่างไรให้ได้เป็น ส.ส / โดย เพิ่มพงษ์ เชาวลิต, ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531
เลขเรียก324.593 พ66ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 25-
เลขเรียก324.6 ส744ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะเลือกตั้งได้อย่างไร / จารุภัทร เรืองสุวรรณ, เขียน
ชื่อผู้แต่งจารุภัทร เรืองสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
เลขเรียก324.7 จ333ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากรณีผู้สมัครเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง / เสนีย์ คำสุข.
ชื่อผู้แต่งเสนีย์ คำสุข.
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้งบประมาณในการรณรงค์หาเสียงและการเลือกตั้ง / สุจิต บุญบงการ
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสองโลกวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา / แสวง รัตนมงคลมาศ.
ชื่อผู้แต่งแสวง รัตนมงคลมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2543.
เลขเรียก324.6 ส969ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแข่งขันในการครองอำนาจนำทางความคิดระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการหาเสียงเลือกตั้งวันที...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เอี่ยมละออ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 324.7 ก321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรณาการงานวิจัยนักการเมืองถิ่นและพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550 / กองบรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล และณัฎฐ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันประปกเกล้า, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายประชานิยมมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีของพรรคประชาธิปั...
ชื่อผู้แต่งสมชาย สาโรวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2556
เลขเรียกส.ร. 324.6 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง : แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติการ / [คณะผู้เขียน ไกรสร แจ่มหอม ... [และคนอื่นๆ]...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.
เลขเรียกJQ1749.A5 ก498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการหาเสียงในการเลือกตั้ง 27 กรกฏาคม 2529 จังหวัดลำปาง / ประชัน รักพงษ์
ชื่อผู้แต่งประชัน รักพงษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2530.
เลขเรียก324.7 ป229ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณสำหรับพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย = Code of conduct for pol...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารสถาบันเลือกตั้งศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเลือกตั้งศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก, 2542-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการทำงานของหัวคะแนนที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเขตอำเภอกุฉินารายณ์ จังห...
ชื่อผู้แต่งรัทญาย์ภรณ์ วิริยะภาพ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
เลขเรียกว 324.7 ร114ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 17 พฤศจิกายน2539 [Text] จารุพงศ์ พลเดช...[และคนอื่...
ชื่อผู้แต่งจารุพงศ์ พลเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2540
เลขเรียก324.6 จ226ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา