Found: 520  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2516 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2516.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2517 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2517.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2519 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2519.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2529 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2529.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2530 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2530.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2531 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2531.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2532 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2532.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2534 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2534.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2535 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2535.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2536 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2536.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2537 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2537.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2541 : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2541.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะนำบริการ กสอ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกJQ 1746 .Z3อก5 ก17ค 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2543 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท (ไทนแลนด์), 2543.
เลขเรียก338.4 ส147ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิดีโอเทปวิชาการ ชุดที่ [...] [videorecording] / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ; ผลิตโดย ควอลิตี้ อิม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา