Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่า : ศิลปะการอ่านและการใช้ภาษากาย / จูเลียต ฟาสต์ แปลโดย วิโรจน์ ถิรคุณ
ชื่อผู้แต่งฟาสต์, จูเลียต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2532
เลขเรียก001.56 ฟ368ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านคนให้เหมือนกับอ่านหนังสือ / โดย เจราร์ด ไอ.นีเรนเบอร์ก และ เฮนรี่ เอช.คาลเลโร ; แปลโดย ทนง ประคุ...
ชื่อผู้แต่งนีเรนเบอร์ก, เจราร์ด ไอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2532
เลขเรียก419.0147 น717อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านท่าทางให้รู้ใจ พูดอย่างไรให้เข้าที = How to communicate successfully / แอนดรูไรท์ ; แปลและเรียบเ...
ชื่อผู้แต่งไรท์, แอนดรู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
เลขเรียกP99 ร951อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลภาษาด้วยเครื่องสำหรับข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษามือไทย = Machine translation for Thai text -...
ชื่อผู้แต่งณัฐดนัย หอมคง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว 419 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้งานซิฟต์ร่วมกับขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มในระบบการแปลภาษามือภาษาไทยด้วยวิธีการสะกดนิ้วมือ = Incorp...
ชื่อผู้แต่งวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 419 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออ่านคนได้ภายใน 5 นาที :ด้วยหลักการวิเคราะห์จากภาษาท่าทาง/ ธาวิน ธาราเทพ.
ชื่อผู้แต่งธาวิน ธาราเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, 2537.
เลขเรียกBF 637.N66 ธ531ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่วงท่า ภาษากาย : การหยั่งรู้จิตใจคนจาการอ่านท่าทาง / [ของ: Julius Fast] ; วิโรจน์ ถิรคุณ แปลและเ...
ชื่อผู้แต่งฟาสท์, จูเลียต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2536.
เลขเรียกBF637.N66 ฟ368 2536,302.222 ฟ28ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ ที่สื่อความหมายด้วยภาพโดยปราศจากข้อความ / นภารวี สืบสุข = The effect...
ชื่อผู้แต่งนภารวี สืบสุข 2514-
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกว 659.132 น198ป 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษากาย = Signals / อัลลัน พีส ; ยุพเรศ วินัยธร, ผู้แปลและเรียบเรียง ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, บรร...
ชื่อผู้แต่งพีส, อัลลัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2527.
เลขเรียกP117 พ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษากายในที่ทำงาน = Body language in the work place / Allan & Barbara Pease, เขียน ; พลอยแสง เอกญา...
ชื่อผู้แต่งพีส, อัลแลน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียก302.222 พ799ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน = Signals / อัลลัน พีส ; [แปลโดย] ยุพเรศ วินัยธร
ชื่อผู้แต่งพีส, อัลลัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2527.
เลขเรียก153.69 พ799ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก = What every body is saying / โจ นาวาร์โร ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ ผู้แปล text
ชื่อผู้แต่งนาวาร์โร, โจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2555
เลขเรียก302.22 น494ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก = What every body is saying / Joe Navarro ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, แปล ; พูนลาภ อุท...
ชื่อผู้แต่งนาวาร์โร, โจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557.
เลขเรียกBF637.N66 น494ร 2557,153.69 น57ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างกายไม่เคยโกหก = What every body is saying / ผู้เขียน, Joe Navarro ; ผู้แปล, อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์...
ชื่อผู้แต่งนาวาร์โร, โจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียกBF637.N66 น226 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่ามภาษามือ : เอกสารประกอบโครงการพัฒนาล่ามภาษามือ / มลิวัลย์ ธรรมแสง
ชื่อผู้แต่งมลิวัลย์ ธรรมแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2539.
เลขเรียกP99.5 ม215ล 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา