Found: 657  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทย ปี 2548 (บทสรุปผู้บริหาร) : รายงานโครงการ / จัดทำโดย บร...
ชื่อผู้แต่งบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด, 2548.
เลขเรียก332.673 ก318ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในกลุ่มประเทศอ...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาภรณ์ ท้าวอาศา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 332.673 บ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสแลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา
พิมพลักษณ์นนทบุรี, : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559
เลขเรียกHG5752 ค74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในพม่า
พิมพลักษณ์นนทบุรี, : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี, : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในมาเลเซีย
พิมพลักษณ์นนทบุรี, : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558
เลขเรียกHG5750.5.A3 ค74 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม
พิมพลักษณ์นนทบุรี, : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ / โดย อรรชกา สีบุญเรือง, เฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา
ชื่อผู้แต่งอรรชกา สีบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักวิจัย มหาวิทยาลัยไทย, 2523.
เลขเรียกHG5750.55.A3 .อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ การเงินและการคลังของสาธารณรัฐเกาหลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2523.
เลขเรียกHG800.5 .ศ57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ = Imternational investment : EC 356 / วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ
ชื่อผู้แต่งวัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533
เลขเรียก332.673 ว117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา