Found: 6,208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบางทางตา หู คอ จมูก ทันยุค/ สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์, ผู้แต่งร่วม จักรี หิรัญแพทย์.
ชื่อผู้แต่งสุเชษฐ์ ชินไพโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2547.
เลขเรียกRE 46 ส763ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคที่พบบ่อยทางตา หู คอ จมูก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / ธวัช ตันติสารศาสน์, โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544.
เลขเรียกRE41 ร924,WV140 ร924 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมการรักษาโรคด้วยปัสสาวะจึงสามารถรักษาโรคให้หายได้ / เรียวอิจิ นากาโอ
ชื่อผู้แต่งเรียวอิจิ นากาโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, 2535
เลขเรียก616.002 ร849ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคผิวหนัง : สูตรบำรุงผิวรักษาผื่่นแพ้รังแคสิวหนุ่มสิวสาว / อรชุน เลียววัฒนะผล,...
ชื่อผู้แต่งอรชุน เลียววัฒนะผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2552.
เลขเรียกWR140 อ318 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรักษาสุขภาพครอบครัว / แปลและเรียบเรียงโดย สัมพันธ์ อุดมรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บรรณาคม, [2536?].
เลขเรียก616 ค 753 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแพทย์ประจำครอบครัว / คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หอสมุดกลาง 09, 2518.
เลขเรียก616.047 ค14ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทยสู้ภัยโรค : คำแนะนำในการระแวดระวังสุขภาพของคลิกนิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย / โดย วุฒิ วุฒิธร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกธรรมเวชแพทย์แผนไทย, 2553.
เลขเรียก615.882 ภ855 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอโรคยา / ศึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งศึกฤทธิ์ ปราโมช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000 , 2545.
เลขเรียก615.5 ค311อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอโรคยา/ คึกฤทธิ์ ปราโมช ;บรรณาธิการ เทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, มรว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2545.
เลขเรียกRM 121 ค521อ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / ธีรพร รัตนาเอนกชัย, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพ...
ชื่อผู้แต่งธีรพร รัตนาเอนกชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น, 2554
เลขเรียกRF 62 ต367 2554,WV140 ต367 2554,617.51 ธ74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอายุรศาสตร์ 2006 : Current concepts and update treatment (1) / บรรณาธิการ สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2549.
เลขเรียกRC46 อ641 ล.1,WB115 อ642ย 2549,610 อ26 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหา ข้อ กระดูก / ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2530.
เลขเรียกRC932 ศ4ป6,616.71 ศ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรา หู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / พิชิต สิทธิไตรย์, สายสวาท ไชยเศรษฐ, สุวิชา อิศราดิสัยกุล, ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก617.51 ตห367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา