Found: 176  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย The Royal Coast และพื้นที่เชื่อมโยง ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, [2557?]
เลขเรียกG155.T5 ส637
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมพร ระนอง / [คณะผู้ทำการศึกษา ธนากร อ้วนอ่อน ... และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
เลขเรียกG155.T5 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูลและพัทลุง : รายงานฉบับย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [254-]
เลขเรียกG155.T5 ค962ฉย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูลและพัทลุง : รายงานฉบับส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [254-]
เลขเรียกG155.T5 ค962ฉบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียง / การท่องเ...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2536.
เลขเรียกG155.T5 ก64ร644 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งป...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2540.
เลขเรียกG155.T5 ร451ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวางแผนโครงการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2540.
เลขเรียกG155.T5 ก6ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2552.
เลขเรียก910 ธ361น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต / ธงพล พรหมสาข...
ชื่อผู้แต่งธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกG156.5.E26 ธ23 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2535 -
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2535 -
เลขเรียกG155.T5 ผ832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหม...
ชื่อผู้แต่งรัชภูมิ วัฒนใย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก910.9593 ร345ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและมีปัญหาวิกฤต / จัดทำโดยกองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2540.
เลขเรียกG155.A1 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวปี 2530-2534 = Development and conservation tourist attractio...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [253-]
เลขเรียกG155.T5 ค962 2530-34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวพังงา กระบี่ ภูเก็ต และทะเลโดยรอบเกาะสมุย : ราย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : บริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่, 2541.
เลขเรียกG155.T5 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร : โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกG155.T5 ร451ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา