Found: 1,139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิต / พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียก294.35 พ339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจิตเพื่อพิชิตปัญหา / รัญจวน อินทรกำแหง.
ชื่อผู้แต่งรัญจวน อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
เลขเรียก128.2 ร113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., [2538?]
เลขเรียก294.35 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ / อมรา มลิลา.
ชื่อผู้แต่งอมรา มลิลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2545.
เลขเรียกBQ4445 อ446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตเกษม : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พระนารถ ปภาโส
ชื่อผู้แต่งพระพจนารถ ปภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2539
เลขเรียก294.301 พ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลุกจิต เตือนตน พ้นเวียนว่าย : คัมภีร์บำเพ็ญจิต ฝึกธรรมญาณ / ทรายครึ่งเม็ด, แปล-เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งทรายครึ่งเม็ด.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สว่างเมตตา, 2554.
เลขเรียก294.35 ท172ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิต / สนอง วรอุไร
ชื่อผู้แต่งสนอง วรอุไร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2551.
เลขเรียกBF637.T68 ส195
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีบริหารจิตใจ วิธีรู้แจ้งด้วยจิต วิธีบรรลุธรรม / อัคร ศุภเศรษฐ์, ลี ธัมมธโร และ หลวงปู่มั่น ภูริท...
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยธรรมสากล, [2552?]
เลขเรียกBQ4445 .อ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิจิตพิชิตวิกฤติการณ์/ ศิยะ ณัญฐสวามี.
ชื่อผู้แต่งศิยะ ณัญฐสวามี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลัส เพรส, 2540.
เลขเรียกRC 499.A8 ศ439อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจจิต / เกรียงศักดิ์ จรัณยานนท์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ จรัณยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2534
เลขเรียก158.12 ก492อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก้ปัญหาการฝึกจิตและปัญหาโลกแตก / ไชย ณ พล.
ชื่อผู้แต่งไชย ณ พล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลัสเพลส, ม.ป.ป.
เลขเรียก128.2 ช96ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกจิต / ถาวร คงปาน.
ชื่อผู้แต่งถาวร คงปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนธรรม, 2543.
เลขเรียกRC499.A8 ถ331,152.8 ถ277ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตความสำเร็จ / อรทัย เทพวิจิตร
ชื่อผู้แต่งอรทัย เทพวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2544.
เลขเรียกBF637.S8 อ324 2544,BQ 5630.S16 อ4ฝ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ วันที่ 5,6,7 ธันวาคม 2541...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต, 2543.
เลขเรียกBF637.T68 ค395 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลุก : จิตผู้มีปัญญาให้ตื่นขึนมา / โดย ชินจันทรา
ชื่อผู้แต่งชินจันทรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุคเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียก128.2 ช73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา