Found: 6,093  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยจานโปรด : อาหารไทยยอดนิยมสำหรับทำกินเองที่บ้าน = Step-by-step home cooking recipes / ทวีทอง หงษ์...
ชื่อผู้แต่งทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :แสงแดด , 2559.
เลขเรียกTX724.5.T5 ท934 2559,641.7 ท934
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับข้าวจานเป็ดไก่ / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด ; บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2553.
เลขเรียกTX750 ก63 2553,641.5 กก392 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับข้าวจานเห็ด/ บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2546.
เลขเรียกTX 681 ก392 2546,641.5 ก392 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้มยำทำแกง / [บรรณาธิการ : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดด, 2548.
เลขเรียกTX724.5.T5 ต45 2548,641.5 ส691ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมื้อเย็นทำเองแสนอร่อย = Metro cooking / เลอฤทัย วิรยศิริ. [text]
ชื่อผู้แต่งเลอฤทัย วิรยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกTX 681 ล818ม 2554,641.54 ล59ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรสแซบสารพัดจาน / บรรณาธิการ : ศิริลักษณ์ รอตยันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2548.
เลขเรียกTX740 .ร53 2548,641.7 ร18 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดด, 2536-
เลขเรียกTX724.5.C5 อ65,641.5 ศ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมอร่อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2555.
เลขเรียก641.5 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปเม่ เทสตี้ ท่องแดนเวทมนตร์อลวนเมนูนานาชาติ ตอนที่ 8 เติมพลังความเชื่อมั่น กับตำรับลับสไตล์เกาหลี /...
ชื่อผู้แต่งวีระภัทร์ กระหม่อมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อี.คิว.พลัส กรุ๊ป, 2562
เลขเรียก641.5952 ร181ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมจีน / อบเชย อิ่มสบาย บรรณาธิการอาหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2552.
เลขเรียกTX809.N65 ข34,641.692 ข15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือก่อนเข้าครัว นิลุบล นวเรศ [Text]
ชื่อผู้แต่งนิลุบล นวเรศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บำรุงสาส์น 2523
เลขเรียก041.5 น237ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการทำสลัด: รวมสูตรการทำสลัด 246 ชนิด / เรียบเรียงโดย อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
ชื่อผู้แต่งอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2529.
เลขเรียกTX807 อ113ต 2529,641.83 อ524ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา