Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏฺิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดเทศบาลเมือง-สุพรรณบุรี = Personnel opertion of good ...
ชื่อผู้แต่งศิริรักษ์ ไตรเนตร
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของแก่น, 2552.
เลขเรียกกส 352 ศ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบรบือ / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ ซาเกิม.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก336.2 จ111ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย text
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJS7405.A1 ว874,352.14 ว874ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา