Found: 253  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพเรือ / [จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ, 2546.
เลขเรียก359 ก348 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันกองทัพเรือ : 20 พฤศจิกายน 25-- / กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสารบรรณทหารเรือ, [2539]-
เลขเรียกVA665 ว72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2541 / กองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งไทย. กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสารบรรณทหารเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ท942
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการทหารเรือไทย / พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์
ชื่อผู้แต่งแชน ปัจจุสานนท์, พล ร.ต., 2447-2525.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2509.
เลขเรียกDS574 ช791ป 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนายทหารสัญญาบัตร / กองบัญชาการทหารสูงสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, [2543?]
เลขเรียกUA ค745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ [CD-ROM] / กองทัพเรือ
ชื่อผู้แต่งกองทัพเรือ
พิมพลักษณ์2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ / สงัด ชลออยู่.
ชื่อผู้แต่งสงัด ชลออยู่ 2458-2524..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯการพิมพ์ , 2524.
เลขเรียกU64.T352 ส2ผ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทย / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539.
เลขเรียกUA853.T5 ก346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี = Royal Thai Armed Forces parade i...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2539]
เลขเรียกUA853.T5 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทกองทัพไทยในสภาวะปัจจุบัน / กองบัญชาการทหารสูงสุด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ?] : กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2541
เลขเรียกUA853.T5 บ33 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนาวิกศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสารบรรณทหารเรือ,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมอู่ทหารเรือ, 9 มกราคม 2533.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ : กรมอู่ทหารเรือ, 2533].
เลขเรียก359.009593 ห159 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาระดับยุทธศาสตร์และนโยบายกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2539-2540 / จัดทำโดย สถาบันวิชาการทหารเรื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, 2540.
เลขเรียกVA665 ก64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชนาวีของเรา
ชื่อผู้แต่งกองทัพเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกช่างภาพและพิมพ์ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ก348ร 2541,351.593 กห05ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชนาวีของเรา / กองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งไทย. กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสร้งแผนที่ กองทัพเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา