Found: 5,895  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือนกว่ายเวิ้งฟ้า / พนม นันทพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งพนม นันทพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2529.
เลขเรียก895.911 พ187ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกไว้ท่ามกลางยุคสมัยที่ซับซ้อน / อภิชาต ทองอยู่.
ชื่อผู้แต่งอภิชาต ทองอยู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2526.
เลขเรียกPL4209.1.อ41 จ64,808.816 อ163จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรบ้านเมืองจะอยู่รอด ประชาธิปไตยคือหัวใจของไทยแท้ : สาระน่ารู้คำกลอนสอนใจ ประชาธิปไตยคือหัวใ...
ชื่อผู้แต่งเล็บมังกร (DJ หนุ่มอีเกิ้ง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, [2554?].
เลขเรียก895.911 ล55ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุบหน้าโพ / อัทธายุ.
ชื่อผู้แต่งอัทธายุ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ธารดาว, 2543.
เลขเรียกPL4206 อ6ท 2543,808.81 อ539ท 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกอพยพ / ภักดี ไชยหัด
ชื่อผู้แต่งภักดี ไชยหัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กะทิ กะลา, 2556.
เลขเรียกPL4209.1.ภ623 น25 2556,808.81 ภ315น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายรุ้ง รุ่งเยือน / ณรงค์ยุทธ โคตรคำ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ยุทธ โคตรคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2550.
เลขเรียก895.911 ณ 38 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรืองแสงแห่งหัวใจ / นิวรรฒก์ ทองจำปา.
ชื่อผู้แต่งนิวรรฒก์ ทองจำปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใต้ฟ้าราม, 2560.
เลขเรียก895.911 น675ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสือคาบดาบ : กวีนิพนธ์เพื่อชีวิต / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คนเมือง, 2536.
เลขเรียกPL4209.1.พ94 ส85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรคำ / แรคำ ประโดยคำ.
ชื่อผู้แต่งแรคำ ประโดยคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : นววรรณกรรม, 2528.
เลขเรียก895.9181 ร72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง / ธัชชัย ธัญญาวัลย [text]
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ธัญญาวัลย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียก895.918 ธ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำสรวลโกสินทร์ / คมทวน คันธนู.
ชื่อผู้แต่งคมทวน คันธนู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2526.
เลขเรียกPL4209.1 ค4,895.911 คม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขลุ่ยไม้ไผ่ / พจนา จันทรสันติ
ชื่อผู้แต่งพจนา จันทรสันติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks 2559.
เลขเรียกPL4209.1.พ26 ข45 2559,895.911 พ172ข 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา