Found: 2,174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายลักษณะหนี้ / พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550
เลขเรียก340.08 พ523ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสอง สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544 / จรัญ ภักดีธนากุล.
ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2544.
เลขเรียก340.115 จ17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = CMU Journal of Law and Social Sciences / บรรณาธิการ, ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกKPT68 ว478
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฏหมายมหาชน / ภูริชญา วัฒนรุ่ง.
ชื่อผู้แต่งภูริชญา วัฒนรุ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
เลขเรียก346 ภ248ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฏหมายเอกชน / มัลลิกา พินิจจันทร์,กำธร กำประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา พินิจจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
เลขเรียก346 ม217ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย... / โดย กองบรรณาธิการธรรมนิติ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2551.
เลขเรียก346.07 อ116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายการลงทุนในประเทศจีน / กิติ ปิลันธนดิลก.
ชื่อผู้แต่งกิติ ปิลันธนดิลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยยูเนียนกราฟฟิกส์ , 2537.
เลขเรียก341.75 ก676ก2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายธุรกิจ / เจียม เคหะธูป.
ชื่อผู้แต่งเจียม เคหะธูป.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม , 2542.
เลขเรียก346.07 จ616ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป / สกล สัมพันธ์กลอน.
ชื่อผู้แต่งสกล สัมพันธ์กลอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก340.9593 ส117ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549 : นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2549.
เลขเรียก340.56 ว352พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฏกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...
ชื่อผู้แต่งรวมกฎกระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , 2551.
เลขเรียก343.08 ร176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธนาคาร 2523 / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสูตรไพศาส, ม.ป.ป.
เลขเรียก332.1 ฝ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี กลุ่มศึกษากฏหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา , 2549.
เลขเรียกKA10 ค121
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายประจำบ้าน สุรใจ ศิรินุพงศ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุรใจ ศิรินุพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทวิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์ จำกัด. 2529
เลขเรียก346.01 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฏหมายลักษณะพยาน / ปัญญา สุทธิบดี.
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุทธิบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2543.
เลขเรียก340 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา