Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Concise vietnamese grammar / Doan Thien Thuat, Nguyen Khanh Ha, Pham Nhu Quynh.
ชื่อผู้แต่งDoan, Thien Thuat.
เลขเรียก495.922 Do631C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA contrastive analysis of English an Vietnamese / by Nguyen Dang Liem.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Liem.
พิมพลักษณ์Canberra : Australian National University, 1967-
เลขเรียกPL4373 L719v 1969
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA tagmemic comparison of the structure of English and Vietnamese sentences / by Duuoong Thanh Binh.
ชื่อผู้แต่งDuuoong Thanh Binh.
พิมพลักษณ์The Hague : Mouton, 1971.
เลขเรียกPL4373 D981t 1971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Vietnamese grammar / by Laurence C. Thompson.
ชื่อผู้แต่งThompson, Laurence C.
พิมพลักษณ์Seattle : University of Washington Press, 1965.
เลขเรียกPL4373 T483v 1965
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Vietnamese reference grammar / Laurence C. Thompson ; edicted by Stephen O'' Harrow.
ชื่อผู้แต่งThompson, Laurence C.
พิมพลักษณ์[Honolulu] : University of Hawaii Press, 1991, c1987.
เลขเรียกPL4373 .T4 1991,495.93 Th468V
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Vietnamese reference grammar / Laurence C. Thompson.
ชื่อผู้แต่งThompson, Laurence C.
พิมพลักษณ์Honolulu : University of Hawaii Press, c1987.
เลขเรียกPL4373 T4 1987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCac binh dien cua tu va tu tieng viet / Do Huu Chau.
ชื่อผู้แต่งDo, Huu Chau
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi, 1999.
เลขเรียก495.922 Do631C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCases, clauses, and sentences in Vietnamese / by Nguyen Dang Liem.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Liem.
พิมพลักษณ์Canberra : Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1975.
เลขเรียกPL4373 N576c 1975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo so ngu phap tieng Viet / Nguyen Kim Than.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Kim Than.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khon Hoc Xa Hoi, 2008.
เลขเรียก495.922 Ng499C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCours D''Annamite / R. Bulteau.
ชื่อผู้แต่งBulteau, R.
พิมพลักษณ์Paris : Editions Larose, 1953.
เลขเรียกPL4373 B939c 1953
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCú pháp tiếng Việt.
ชื่อผู้แต่งNguyen Van Hiep.
พิมพลักษณ์[TP. Hồ Chí Minh] :Khoa học xã hội, 2009.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHành trình văn hoá : journey through Vietnamese culture : a second-year language course / Tri C....
ชื่อผู้แต่งTran, Tri Chan, 1959- author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHoang phe tuyen tap ngon ngu hoc / Vien Ngon Ngu Hoc, Trung Tam Tu Dien Hoc.
ชื่อผู้แต่งVien, Ngon Ngu Hoc.
พิมพลักษณ์Da Nang : Nha Xuat Ban Da Nang, 2008.
เลขเรียก495.922 Vi662H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntermediate Vietnamese / Nguyen Dang Liem.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Dang Liem.
พิมพลักษณ์South Orang, N.J. : Seton Hall University Press, 1971.
เลขเรียกPL4375 N576i v.1-2 1971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKe hoach hoa ngon ngu : ngon ngu hoc xa hoi vi mo / Nguyen Van Khang.
ชื่อผู้แต่งNguyen, Van Khang.
พิมพลักษณ์Ha Noi : Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi, 2003.
เลขเรียก495.922 Ng576K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา