Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConflict and terrorism in Southern Thailand / Rohan Gunaratna, Arabinda Acharya and Sabrina Chua.
ชื่อผู้แต่งGunaratna, Rohan.
พิมพลักษณ์London ; New York : Marshall Cavendish Academic, 2005.
เลขเรียกDS588.T49 G86 2005,303.62509593 G975C
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWar and peace @ Southern border/ Rung Kaewdang ; translators and editors, Vanchai Vatanasapt ... [e...
ชื่อผู้แต่งRung kaewdang.
พิมพลักษณ์Bangkok : King Prajadhipok's Insitutute, 2007
เลขเรียกDS 588 .S61 R873 2007,959.3 R942W 2007
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้า, 2555.
เลขเรียกDS570.ม7 ธ74 2555,303.625 ธ285ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยาม-ปัตตานีในตำนานการต่อสู้มลายูมุสลิม / ปรามินทร์ เครือทอง บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกDS589.ป6 ส44,959.394 ส46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขาหาว่า (ส.ส.นัจมุดดีน)เป็นกบฎ-ปล้นปืน / ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใยประชาธรรม, 2552.
เลขเรียกDS588.ต9 ป464,320.9593 ป46ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา