Found: 330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Lun yu" pin du / Li-hanqiu
ชื่อผู้แต่งLi-hanqiu
พิมพลักษณ์Yunnan, Kunming : Yunnan Jiayu chubanshe, 2008
เลขเรียก181.112 L693L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Qianlong Da zang jing].
ชื่อผู้แต่งTripitaka.
พิมพลักษณ์[Taipei : Hua Zang Ying Zong Xue Hui, 2007].
เลขเรียกBQ1124 .T835 2007,294.318 Tr835Q 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA daoist theory of Chinese theught : a philosophical interpretation / Chad Hansen.
ชื่อผู้แต่งHansen, Chad.
พิมพลักษณ์New York : Oxford University Press, c1992.
เลขเรียกB126 H27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA History of Chinese philosophy / by Fung Yo-Lan ; translated by Derk Bodde.
ชื่อผู้แต่งFeng, Yu-lan 1895-
พิมพลักษณ์Princeton, N.J. : Princetion University Press, 1983, c1952.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA history of Chinese philosophy / by Fung Yu-lan ; Translated by Derk Bodde, with introd., notes, b...
ชื่อผู้แต่งFeng, Yu-lan 1895-.
พิมพลักษณ์Princeton, Princeton University Press, 1952-53.
เลขเรียกB126 .F38
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA history of Chinese philosophy / by Fung Yu-lan.
ชื่อผู้แต่งFeng, Yu-lan.
พิมพลักษณ์Princeton : Princeton University Press, 1952.
เลขเรียก181 Fe 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA history of Chinese philosophy / by Yu-Lan Fung ; translated by Derk Bodde.
ชื่อผู้แต่งFung, Yu-Lan.
พิมพลักษณ์Princeton : Princeton University Press, 1983.
เลขเรียกB126 F981h v.1-2 1983,181.11 F981C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA history of Chinese political thought / translation of Chung-kuo cheng chih ssu hsiang shin.
ชื่อผู้แต่งHsiao, Kung-ch'uan 1897-
พิมพลักษณ์Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1979.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA history of Chiness philosophy / by Fung Yu -lan ; Translated by Derk Bodde, with introduction note...
ชื่อผู้แต่งFeng, Yu-lan.
พิมพลักษณ์Princeton, N. J. : princetion University Press, 1973.
เลขเรียกB126 F38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA History of the religious beliefs and philosophical opinions in Chaina from the beginning to the pr...
ชื่อผู้แต่งWieger, Leon, 1856-1933.
พิมพลักษณ์[S.l.] : Hsien-Hsien Press, 1927.
เลขเรียก290 W645H
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA short history of Chinese philosophy / [by] Fung Yu-Lan ; edited by Derk Bodde.
ชื่อผู้แต่งFung, Yu-lan.
พิมพลักษณ์New York : Free Press, 1966.
เลขเรียกB128 .Y94 1966,181 Fu981S 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA short history of Chinese philosophy / Feng Yu-lan ; edited by Derk Bodde.
ชื่อผู้แต่งFeng, Yu-lan.
พิมพลักษณ์New York : Macmillan, 1953.
เลขเรียก181 Fe 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA short history of Chinese philosophy / Fung Yu-lan ; Derk Bbodd, edited.
ชื่อผู้แต่งFung, Yu-lan.
พิมพลักษณ์New York : FreePpress, 1948 .
เลขเรียกB126 F981s 1948
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Short history of Chinese philosophy / Fung Yu-Lan ; ed. by D. Bodde.
ชื่อผู้แต่งFeung, Youlan, 1895-1990.
พิมพลักษณ์New York : Free Press, [c1948]
เลขเรียก181.1 F981S
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA short history of Chinese philosophy / Fung Yu-Lan ; edited by Derk Bodde.
ชื่อผู้แต่งFung, Yu-lan.
พิมพลักษณ์New York : Free Press, c1976.
เลขเรียกB126 F86,181.11 F981S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา