Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Yang Jizh...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1301 Y336 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Jizhou Yan...
ชื่อผู้แต่งYang, Jizhou
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and culture University press, 2010
เลขเรียกR 495.131 Y22O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1700 groups of frequently used Chinese synonyms.
พิมพลักษณ์Beijing china : Beijing language&culture university press, 2007..
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yong fan yi ci - jin yi ci ying yong cidian / Lia Yuanpo.
ชื่อผู้แต่งLia, Yuanpo.
พิมพลักษณ์Tai Nan : Wenguo Shuju, 2002.
เลขเรียกPL1301 L693 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChinese synonym and antonym / Liu Shuxin, Zhou Jian
ชื่อผู้แต่งLiu, Shuxing
พิมพลักษณ์Beijing : Shangwu, 2000
เลขเรียก495.1 L783C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommon Chinese Synonyms Discriminated / Fu Hongchu
ชื่อผู้แต่งFu, Hongchu
พิมพลักษณ์Peking : Peking University Press, 2010
เลขเรียก495.131 F949C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcise dictionary of synonyms and antonyms / Lin Yu Shan.
ชื่อผู้แต่งLin, Yu Shan.
พิมพลักษณ์China : Hai Tian Press, 1992.
เลขเรียกPL1420 L735c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE de wakaru Nihongo tsukaiwake jiten 1000 / [chosha Ogiwara Chikako].
ชื่อผู้แต่งChikako, Ogiwara.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, c2010.
เลขเรียก495.6312 Ed22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFan yi cheng yu ci dian : (zeng ding ben) / Jiang Yinnan bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1301 J61 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yin dui zhao : Han yu jin yi ci xue xi shou ce = Handbook of Chineses near-synonyms / Mou Shuy...
ชื่อผู้แต่งMou, Shuyuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1301 M68 2004,495.131 M924H 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian ming gu Han yu tong yi ci ci dian / Zhang Aitang, Xu Xingdong zhu.
ชื่อผู้แต่งZhang, Aifang.
พิมพลักษณ์Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1301 Z53 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSimilar Chinese words and expressions : distinctions and exercises, Elementary = 汉语相似词语区别与练习, 初级 / ...
ชื่อผู้แต่งFang, Xujun.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2012.
เลขเรียก495.131 Fa211S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi cheng yu ci dian / Jiang Yinnan, Guo Xi bian zhu.
ชื่อผู้แต่งJiang, Yinnan.
พิมพลักษณ์[Nanjing] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987.
เลขเรียกPL1301 J61 1987
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci (xiao xue si, wu, liu nian ji shi yong) = ถง อี้ ฉือ (สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ...
ชื่อผู้แต่งZhang, Zhaoquan.
พิมพลักษณ์Xianggang : Ya yuan chu ban she, 1989.
เลขเรียกPL1301 Z42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTong yi ci fan yi ci bian xi ci dian / Han Shufang.
ชื่อผู้แต่งHan, Shufang.
พิมพลักษณ์China : Zhong guo wen shi chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1291 H23 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา