Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องconversational chinese 301 by Lai Siping & Kang Yuhua Text
พิมพลักษณ์Bongkok Beijine language and culture university press 2008
เลขเรียก495.1824 C743C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDianhuahan yudianhu ahanyu = Telephone Chinese / Beijing language and culture university press.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เพ็ญวัฒนา [ผู้จัดจำหน่าย], 2003.
เลขเรียกPL1128 S96,495.18 D538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEvolutionary illustration of chinese characters / Li Leyi.
ชื่อผู้แต่งLeyi. li
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เพ็ญวัฒนา [ผู้จัดจำหน่าย], 2000.
เลขเรียก495.18 L683E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGan wu Han yu. gao ji ting shuo = Appreciation : advanced Chinese : listening and speaking / Zhu ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1129.E5 G364 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu 2008. Jiao tong pain = Chinese 2008. Transportation Chinese / zhu bian Liu Yuanman ; zuo z...
ชื่อผู้แต่งShi, Keyan.
พิมพลักษณ์Beijing : People's Education Press, 2007.
เลขเรียก495.182421 Sh555H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu zhong ji ting li jiao cheng = Chinese intermediate listening course = Chugokugo chukyu hiar...
ชื่อผู้แต่งLiu, Yuanman.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL1128 L58 2004,495.1834 Li783Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy China-learning Chinese = Kuai le Zhongguo--xue Han yu : Xianggang pian / Kuai le Zhongguo-xu...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียก495.1 Hp252
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHua ti kou yu = Thematic conversational Chinese / czhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei ; bia...
ชื่อผู้แต่งZheng, Guoxiong.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียกPL1074.8 Z426 2002,495.1 Zh63Hu
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJia you! : Chinese for the global community. workbook / Chen Fu... [et al.].
พิมพลักษณ์Singapore ; Boston, MA : Cengage Learning, 2008.
เลขเรียกPL1129.E5 J532 2008,CL495.1 X9448c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKou yu su cheng = Coversation intensive / Zhang Pengpeng zhu ; Fabienne Marc yi.
ชื่อผู้แต่งZhang, Pengpeng.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2008.
เลขเรียก495.18 Zh63K
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLearning Through Listening : An Introduction to Chinese Proverbs and Their Heng Jing.
ชื่อผู้แต่งJing heng
พิมพลักษณ์สมุทรปรากรา: เพ็ญวัฒนา[ผู้จัดจำหน่าย], 2001.
เลขเรียก495.180071 J61L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiu xing Han yu = Popular Chinese expressions / Li Shujuan zhu bian.
พิมพลักษณ์aBeijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1952 L68 2007,495.131 Li783L 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMo li Han yu :bzhong ji Han yu kou yu = Magic Chinese / bian zhu Lin Qiqian, He Wei, Yao Xiaolin...
ชื่อผู้แต่งLin, Qiqing.
พิมพลักษณ์Beijing : Peking Unversity Press, 2006.
เลขเรียก495.1 Li735M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew Practical Chinese Reader : Textbook / Jerry Schmidt.
ชื่อผู้แต่งSchmidt, Jerry.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing language and culture university press, 2011-
เลขเรียกPL1129.C5 S34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeak Chinese = พูดภาษาจีน
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], 2004.
เลขเรียก495.18 S741
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา