Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Nihong. nouryoku shiken N1. N2 : Shike ni deru Bunpo to Hyogen ] / [Yumiko Tsutsui, Tamiko Kita, ...
ชื่อผู้แต่งTsutsui, Yumiko
พิมพลักษณ์[Toky : Kirihara Shoten], 2010.
เลขเรียกPL537.5 T882B,495.65 Ts882N 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Nihong. nouryoku shiken N1. N2 : Shike ni deru Kanji to Goi] / [Yumiko Tsutsui, Tamiko Kita, Reik...
ชื่อผู้แต่งTsutsui, Yumiko
พิมพลักษณ์[Tokyo : Kirihara Shoten], 2010.
เลขเรียกPL537.5 T882K,495.6076 Ts882N 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[Nihongo somatome Kanji "Nihongo noryoku shike" taisaku] = So-matome Kanji / [Hitoko Sasaki, Nori...
ชื่อผู้แต่งSasaki, Hitoko.
พิมพลักษณ์[Tokyo : Asuku Shuppan], 2010.
เลขเรียกPL679 S252,495.61 Sa252N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK comprehensive exercises / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL 1119 H873 2002,495.17 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK reading / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL1119 H364 2002,495.1 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : Chu zhong deng = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL 1119 H956 2001,495.1076 H233 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji : HSK advanced / Sun rui zhen.
ชื่อผู้แต่งSun, Rui zhen.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2009.
เลขเรียก495.1076 S957H 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji, Gao deng = Hanyu shuiping kaoshi moni shiti ji, Gaod...
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2009.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji. Chu zhong deng = Hanyu shuiping kaoshi moni shit...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1119 H366 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) mo ni shi ti ji. Gao deng / [chief editor], Hongchen ; bian wei S...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1119 H368 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi (HSK) zhen ti ji / Guo jia Han yu guo ji tui guang ling dao xiao zu ban go...
พิมพลักษณ์Beijing : Yu wen chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1498 H367 2007,495.1 Ha233Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi [HSK shiao er] : mo ni shi ti ji / Song Liwen.
ชื่อผู้แต่งSong, Liwen.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1119 S69 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (chu zhong deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bi...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H354 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (gao deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bian zhi...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H73 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (ji chu) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bian zhi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H37 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา