Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrushing up your vocabulary for HSK: intermediate / Zhao Mingde, Lu Jiang
ชื่อผู้แต่งZhao mingde
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2003
เลขเรียกPL1231 B78 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of HSK reading / Zhao Qing
ชื่อผู้แต่งZhao, Qing
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University, 2002
เลขเรียกPL1119 H364 2002,495.1 Z63E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (chu zhong deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bi...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H354 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan yu shui ping kao shi HSK (gao deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bian zhi...
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียกPL1119 H73 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK studies on chinese Proficiency Test : HSK(Revised) / Zhang Wang Xi and Wang Ji Min
ชื่อผู้แต่งZhang wang xi
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and culture University Press, 2010
เลขเรียก495.1 Z63H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji : (liu ji) = Official examination papers of HSK (Level 6) / Kongzi xue yuan zong bu...
พิมพลักษณ์Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014.
เลขเรียกPL1119 X564 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji : (yi ji) = Official examination papers of HSK (Level 1) / Kongzi xue yuan zong bu, G...
พิมพลักษณ์Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji jie xi : 2014 ban. Liu ji = Analyses of HSK official examination papers / Qu Yubin, L...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji jie xi : 2014 ban. San ji = Analyses of HSK official examination papers / Sun Zhonghu...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji jie xi : 2014 ban. Si ji = Analyses of HSK official examination papers / Chen Yu zhu ...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK zhen ti ji jie xi : 2014 ban. Wu ji = Analyses of HSK official examination papers / Jia Fang, Zh...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL 1119 H873 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Zhongguo Han yu shui ping kao shi yu fa ti jie (chu, zhong deng) : Ying wen zhu shi ben = The e...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2002
เลขเรียกPL1109 H85 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK Zhongguo Han yu shui ping kao shi yu fa ti jie (chu, zhong deng) Ying wen zhu shi ben = The ex...
ชื่อผู้แต่งCui, Xiliang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL1119 C85 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK 真题集 : (一级) = Official examination papers of HSK (Level 2) / ) / Kongzi xue yuan
ชื่อผู้แต่งYuan, Kongzi xue
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL1119 X5642 2014,495.1824 Y94H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHSK 真题集 : (一级) = Official examination papers of HSK (Level 3) / ) / Kongzi xue yuan
ชื่อผู้แต่งYuan, Kongzi xue
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2014
เลขเรียกPL1119 X5643 2014,495.1824 Y94H 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา