Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
เลขเรียกDS586 ช6ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 ตุลา [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [videorecording] / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บท ; วีระ สมบูรณ์, ทรงยศ แววหง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์บริการสือการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ = October 14, 1973 student uprising / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546.
เลขเรียก320.9593 ช495สบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [electronic resource] = 14 October.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา ผ่านสายตาศิลปิน : อังคาร กัลยาณพงศ์, จ่าง แซ่ตั้ง, ประเทือง เอมเจริญ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2546.
เลขเรียกND1022.5 .ร54 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เนาวรัตน พงษ์...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก : คณะกรรมการประสานงาน 30 ปี 14 ตุลา ภาคประชาชน : มูลนิธิเด็ก, 2547.
เลขเรียกDS586.2 .ช642 2547,320.9593 ช495ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2554.
เลขเรียกDS575.35 อ24 2554,320.9593 ส358 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส64 2547,320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง30 ปี 14 ตุลาฯ [interactive multimedia] : บทสัมภาษณ์ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร : 14 ตุลาฯ ดักแด้ทางประวัต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี 14 ตุลาฯ ข้อกล่าวหาที่ไม่สิ้นสุด-พันเอกณรงค์ กิตติขจร / เทพมนตรี ลิมปพยอม.
ชื่อผู้แต่งเทพมนตรี ลิมปพยอม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เทพมนตรี ลิมปพยอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ท7ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ตุลาฯ - ข้อกล่าวหาที่ไม่สิ้นสุด / เทพมนตรี ลิมปพยอม.
ชื่อผู้แต่งเทพมนตรี ลิมปพยอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพมนตรี ลิมปพยอม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา