Found: 397  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลูหลวง" วิจัยดาวและดูดวง / โดย "พลูหลวง"
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2544.
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2530.
เลขเรียกBF1714.ท9 ป455
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'มงคลพระราชา' พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ยิ่งยอด เยาวนงค์
ชื่อผู้แต่งยิ่งยอด เยาวนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2551.
เลขเรียกGR600 ย6ม 2551,133.442 ย 513 ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ฆราวาสจอมขมังเวทย์ / เวทย์ วรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเวทย์ วรวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, [2548?]
เลขเรียกBF1408 .ว75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ฆราวาสจอมขมังเวทย์ / เวทย์ วรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเวทย์ วรวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, 2552.
เลขเรียก920.7 ว546ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ฆราวาสจอมขมังเวทย์ / เวทย์ วรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเวทย์ วรวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, [2548?]
เลขเรียก920.7 ว546ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1009 สิ่งลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน / ชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล เพ่งวรรธนะ.
พิมพลักษณ์นนทบึรี : ธงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกAG243 .ช625 2555,294.3219 ช112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 มหัศจรรย์ / โดย ปารเมศ
ชื่อผู้แต่งปารเมศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, [252-]
เลขเรียกBF1418 ป551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 คาถามนต์ดำเสริมรักเสริมเสน่ห์ / คูณมาศ วิไลรัตน์.
ชื่อผู้แต่งคูณมาศ วิไลรัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2550.
เลขเรียกBF1405 ค691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 คน...ในบ้านผี เดอะเรียลลิตี้ช็อก / รัชนี เที่ยงธรรม ; เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Anit Publishing Co.,Ltd, 2548
เลขเรียกBQ1105 ส852 2548,133.1 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe reality shock 2 สยองต่างแดน / ไพฑูรย์ ยอดรัก.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ยอดรัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Anit Publishing, 2548.
เลขเรียกBF1468.T5 พ93 2548,น พ975ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาเรื่องพิธีไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC : ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤตชุมชน = The ritual of devi...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, 2547.
เลขเรียกBF1472.T5 ก153,WM105 ก153 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรักษาโรคด้วยวิธีไสยศาสตร์ของวัดขวัญเมืองระบือธรรมอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / วีรวรรณ มูลต...
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ มูลต้น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียกRS164 .ว64 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ธวัช...
ชื่อผู้แต่งธวัช มณีผ่อง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกBF1472 .ธ56 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา