Found: 1,667  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย / ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ชื่อผู้แต่งปิยะ เฉลิมกลิ่น
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554
เลขเรียก635.9 ป3611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหาปรึกษาหารือ : สารพันปัญหาสวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547.
เลขเรียกSB472 .ห345 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหาปรึกษาหารือ : สารพันปัญหาสวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2548.
เลขเรียก712.6 ห159/4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 เคล็ดลับดูแลสวน = 1001 hints \& tips for the garden.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547.
เลขเรียกSB472 .ห335 2547,635.91 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ การปลูกรักษาพัฒนางานอนุรักษ์พืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556
เลขเรียก581 ก445ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 surfaces เทคนิคการสร้างลวดลายให้พื้นผิว / จุฑารัตน์ ผูกพานิช.
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ ผูกพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกTT385 จ72,745.5 จ43ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 thinks about garden [จุลสาร] = 30 เรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสวนๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกSB ส6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อสิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทำรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนร พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น่ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558.
เลขเรียกQK102 ก6ห 2558,581.76091593 ก425ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrom mania รวมพลคนรักสับปะรดสี / ภวพล ศุภนันทนานนท์
ชื่อผู้แต่งภวพล ศุภนันทนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกSB 413.B7 ภ211บ 2556,635.93485 ภ211บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCactus & Succulent mania :รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบน้ำ / ภวพล ศูภนันทนานนท์ ;บรรณาธิการโดย อุไร จิรม...
ชื่อผู้แต่งภวพล ศูภนันทนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560.
เลขเรียกSB 438 ภ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCactus love แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส / ปวรวรรณ สีนาคล้วน, เรื่องและภาพประกอบ ; ชยากร แสวงผล, ภาพถ่า...
ชื่อผู้แต่งปวรวรรณ สีนาคล้วน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558.
เลขเรียกSB317.C2 �492�,635.93347 ป177ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา