Found: 2,414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Light up your life" turn on your attitude [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Livingetc, 2557.
เลขเรียกNK ล9 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซ่อมบำรุงรักษาบ้านด้วยตนเอง"/ เจริญ เสาวภาณี.
ชื่อผู้แต่งเจริญ เสาวภาณี.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกTH 4817.3 จ724ซ 2553,643.7 จ724ง 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เครื่องมือเบื้องต้นในงานไฟฟ้า เมธี พงศ์โสภา [Text]
ชื่อผู้แต่งเมธี พงศ์โสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กิจศึกษาเทรดดิ้ง 2543
เลขเรียก621.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามกับเรื่องช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อย่างมืออาชีพ / เตชทัต บูรณะอัศวกุล
ชื่อผู้แต่งเตชทัต บูรณะอัศวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, 2560.
เลขเรียกTK169 ต674,621.3 ต674ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปีไฟฟ้าไทย.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกTK4150.ท9 ห159 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีไฟฟ้าไทยพุทธศักราช 2427-2547 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกTK4150.ท9 ห159 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150-400 Hertz inverter / ดิเรก นาคา
ชื่อผู้แต่งดิเรก นาคา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 วงจร = 300 circuits / Elektor Publishers Ltd. ; แปลโดย กฤษดา ณ ตะกั่วทุ่ง ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งอีเล็กเตอร์ พับบิชเชอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532.
เลขเรียกTK7867 .อ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2543.
เลขเรียกTK7 ส647 ล.4,621.3 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2542.
เลขเรียกTK452 ส648,621.3 .ส648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 4 / บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด, [255-].
เลขเรียก621.3 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้ เทคนิคไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2535
เลขเรียก621.3 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้ เทคนิคไฟฟ้า : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535
เลขเรียก537 ส734 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้ เทคนิคไฟฟ้า : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มแอนด์อี, ม.ป.ป.
เลขเรียก621.3 ส235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา