Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปัญหาสังคมชนบทอีสาน : 2501-2525 / กาญจนา ประสงค์เงิน = A study of Thai...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ประสงค์เงิน 2501-
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกPN3373 ก426ก 2527,วจ 895.913 ก62ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะและภาพสะท้อนสังคมไทย เกี่ยวกับสงครามอินโดจีน ในเรื่องสั้นร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2519...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPN6071.W35 พ166ท,895.913 พ 071 ท 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนสังคมและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ในเรื่องสั้นของ นิมิตร ภูมิถาวร / เรณู มหาวนา
ชื่อผู้แต่งเรณู มหาวนา
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPN3055 ร765ภ 2529,895.9183 ร 836 ภ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาวแสงประชาธิปไตย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4200.5 ว487 2558,895.913 ว469 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาวแสงประชาธิปไตย : จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปี นับจาก 14 ตุลา 2516 / บรรณาธิการ รื่นฤทัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2554.
เลขเรียกPL4200.5 .ว655 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา