Found: 435  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
ชื่อผู้แต่งพรรณี บัวเล็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541.
เลขเรียกDS582.5 .พ42,959.373 พ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน / ไทยน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ 2460-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกDS570.3.A1 ส47 2554,959.35 ท96ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช : พระราชาผู้ยิ่งให...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกDS570.5 .จ73 2558,923.1593 จ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหง : ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งชาติไทย / วศิน ปัญญาวุธ...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกDS 577 ว18จ 2558,923.1593 ร64จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 คดีดังข้ามศตวรรษ / ยืนหยัด ใจสมุทร
ชื่อผู้แต่งยืนหยัด ใจสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม, 2540
เลขเรียกDS562 ย7ป 2540,347.07 ย315ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[เร็กซ์ ไซแอมเม็น ซิอุม] Rex siamen sium, หรือ พระเจ้ากรุงสยาม / โดย ส. ธรรมยศ, ผู้เขียน
ชื่อผู้แต่งส. ธรรมยศ
พิมพลักษณ์พระนคร : ส.สง่า, 2495.
เลขเรียก959.3034 ส 001 ร 2495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRex Siamen Sium หรือ พระเจ้ากรุงสยาม / ส.ธรรมยศ.
ชื่อผู้แต่งส.ธรรมยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียก923.1593 ส112ร3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRex Siamen Sium หรือพระเจ้ากรุงสยาม / ส. ธรรมยศ.
ชื่อผู้แต่งแสน ธรรมยศ 2457-2495.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
เลขเรียกDS582.4 .ส85 2547,923.1593 ส112ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRex Siamen Sium หรือพระเจ้ากรุงสยาม / ส. ธรรมยศ.
ชื่อผู้แต่งส. ธรรมยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2551.
เลขเรียกDS581 ส3 2551,923.1593 ส285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏนายสิบ 2478 : สารคดีการเมืองยุคเริ่มแรกของระบอบประชาธิปไตย จำเลยคนแรกที่ได้รับโทษประหารชีวิตด้วย...
ชื่อผู้แต่งนายหนหวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
เลขเรียกDS575.3 น64,959.3042 น477ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีวิกฤตการณ์ปากน้ำ ร.ศ.112 วิเคราะห์กลไกการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย / อภิญญา เฟื่องฟูสกุล.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เฟื่องฟูสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียกDS575.5.ฝ4 อ43,327.593 อ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา