Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการของกองทัพอากาศในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 / จุฑ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ เสือน้อย 2505-
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก355.345 จ628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันต่อสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กรณีศึกษา : ประชาชนใ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ ศรีพุทโธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนคร...
ชื่อผู้แต่งชนิตา อมรแก้ว
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเอาชนะไข้หวัดใหญ่ 2009 ของกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ นิต ศรีป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองงาน, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ก529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเอาชนะไข้หวัดใหญ่ 2009 ของกรุงเทพมหานคร / มานิต ศรีประโมทย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร, 2552.
เลขเรียก614.518 ก529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเอาชนะไข้หวัดใหญ่ 2009 ของกรุงเทพมหานคร / มานิต ศรีประโมทย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร, 2552.
เลขเรียก614.518 ก529 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 / เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สำนักงาน], 2552.
เลขเรียกWC515 ค695 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009! / ศรัญญู ชูศรี.
ชื่อผู้แต่งศรัญญู ชูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ศ46,WC515 ศ159ท 2552,616.203 ศ17ท 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิริน...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ฉัตรทอง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยหวัด 2009 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ต้องระวัง / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิพร ฉ่ำใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 พ786,616.205 พ75ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในระดับอุตสาหกรรมในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดใ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ย73,WC515 ย365 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทยต้านไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ / วิสันต์ ท้าวสูงเนิน, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วี.ที.เอส., [2552?].
เลขเรียกRA644.S8 ส316,615.321 ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา