Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องก.กบ รักก.ไก่ / [คอมแพคดิสก์] ทีวีบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำฟาร์มกวาง [videorecording] ; การเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงไก่แจ้ / สุเทพ ศุภมงคล
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ศุภมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เกษตรสาส์น, 2543
เลขเรียก636.5 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงไก่แจ้ / สุเทพ ศุภมงคล.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ศุภมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมผู้เลี้ยงไก่แจ้, 2543.
เลขเรียกSF489.B2 ส76 2543,636.5 ส781ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์, [254-?].
เลขเรียก636.5871 ก 622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การเพาะและคัดเลือกสายพันธุ์ไก่แจ้ซารามอ / ผู้เรียบเรียง, ทีมงานเฉพาะกิจ วี.ที.เอส.บุ๊คส์เซ็นเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, [2558?].
เลขเรียก636.5871 ค532 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ไก่แจ้สากล Bantams. ไก่แจ้ไทยโบราณร่วมสมัย 2000 ไก่ Serama Sirirama / ผู้แต่งและเรียบเรียง ส...
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ ศีลลามะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธนธัชการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกSF489.B2 ส132,636.5 ส132ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำภีร์ไก่แจ้กำปั่น ไก่ซารามอ : แนวทางสำหรับพัฒนาไก่แจ้ไทยเพื่อการส่งออก : เล่ม 2 / โดย ทีมงานสื่อ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สื่อฐานไทย, 2544].
เลขเรียกSF489.B2 ค6,636.5 ส12ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำภีร์ไก่แจ้กำปั่น ไก่ซารามอ เล่ม 2 / สงกรานต์ ศีลลามะ
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ ศีลลามะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อฐานไทย ดาว-กีฬา, 25-
เลขเรียก636.5 ส224ค ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงไก่แจ้เชิงธุรกิจ = Bantams / เรียบเรียงโดย ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
ชื่อผู้แต่งธนากร ฤทธิ์ไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986), 2545.
เลขเรียกSF489.B2 ธ363 2545,636.5 ธ231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงไก่แจ้เชิงธุรกิจ = Bantams / เรียบเรียงโดย ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
ชื่อผู้แต่งธนากร ฤทธิ์ไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล (1986), 2545.
เลขเรียก636.5 ธ231ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงไก่แจ้เชิงธุรกิจ = Bantams / เรียบเรียงโดย ธนากร ฤทธิ์ไธสง.
ชื่อผู้แต่งธนากร ฤทธิ์ไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.อาร์.เอส. ยูนิเวอร์แซล, [2545?]
เลขเรียกSF489.B2 ธ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะเลี้ยงไก่แจ้เชิงธุรกิจ Bantams / ธนากร ฤทธิ์ไธสง, บรรณาธิการ. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.อาร์.เอส.ยูนิเวอร์แซล (1986), 2546
เลขเรียก636.5 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม / จัดทำโดย สำนักพิมพ์พงษ์สาส์น ; บรรณาธิการ อัศวิน นันตา
ชื่อผู้แต่งพงษ์สาส์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, [2554?]
เลขเรียกSF489.B2 ค695,636.5 พ25ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้่ยงสัตว์สวยงาม ไก่แจ้ / อัศวิน นันตา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาสน์, [2555]
เลขเรียก636.5 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา