Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกงเต็ก : พิธีศพชาวจีนแต้จิ๋ว = Kongtek : Chaozhou Chinese funeral / ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
ชื่อผู้แต่งธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกGT3150 .ธ44 2550,393.909591 ธ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพระราชทานพิธีโสกันต์ในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ = The royal tonsure cermony o...
ชื่อผู้แต่งจิรเมธ เล็กยิ้ม.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ในพิธีกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาการโกนจุกและพระราชพิธีโสก...
ชื่อผู้แต่งแสงดาว มุ่งดี.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีตัดจุกรายพระนามและนามผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตัดจุกและพระราชปรารภในพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2530.
เลขเรียกGT2450 บ6 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการไว้จุกและการโกนจุกของเด็กไทย / นันทวัน สาวนายน : ค้นคว้าเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งนันทวัน สาวนายน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2541.
เลขเรียกGT2450 .น65 2541,392.1 น115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / คุณหญิงคณิตา เลขะกุล, เนื้อเรื่องภาคภาษาไทย ; บุษยา สนิทวงศ์ ณ ...
ชื่อผู้แต่งคณิตา เลขะกุล คุณหญิง ผู้แต่ง
เลขเรียก923.1593 ร426 ล.7 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชพิธีโสกันต์ / ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2518.
เลขเรียกGT5380 .ณ6,390.22 ณ113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณการพระราชพิธีโสกันต์ในรัชกาลที่ 1.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฌธนากร, 2464.
เลขเรียกGT5380 .ล63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 17-21.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
เลขเรียกDS568 .ล63 2468
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่างๆ.
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2504.
เลขเรียกDS568 ล6 2504
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารมรดก = Heritage : ฉบับที่ 4 / ธานินทร์ เลิศนครินทร์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไซน์เพลส, 2535.
เลขเรียกBQ1526 ว6 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภัทร จันทวิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2551.
เลขเรียกGT3278 น236 2551,923.1593 น236ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
เลขเรียก923.1593 ก 458 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา