Found: 200  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก / เยยอง, เรื่อง ; ชินแจฮวัน และ ชองดงโฮ, ภาพ ; นันท์นิชา หาญระพีพงศ์, แปล...
ชื่อผู้แต่งเยยอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกD10 ย525 2558,951.9 ย525ห 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 2 : จากจักรวรรดิไบแซนไทน์อันยิ่งใหญ่สู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (...
ชื่อผู้แต่งยอง, เย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557
เลขเรียกPZ50.531 ย71,909 ย169ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ผู้นำยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกCT203 ห159 2550,923.2 ร196 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สงครามพลิกโลก = 100 scenes series : the history of war / ยูกยองวอน, เรื่อง ; อียง-นยอ, ภาพ ; ว...
ชื่อผู้แต่งยู, กยองวอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกPZ50.531 ย72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก = 100 things you should know about world wonders / แ...
ชื่อผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549
เลขเรียกAG243 ฮ451ร 2549,030 ฮ35ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก / สตีฟ พาร์คเกอร์, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
เลขเรียกPZ90.T5 พ618ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / ปีเตอร์ ไรลีย์ ; แปล: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งไรลีย์, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549.
เลขเรียกQE29 ร952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภุเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQE29 อ985 2556,550 อ873ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว / แอนนา เคลย์บอร์น ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งเคลย์บอร์น, แอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 ค763รล 2552,551 ค 848 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แหล่งมหัศจรรย์ โลกดึกดำบรรพ์ / ฤทัย จงสฤษดิ์ ; อัมรินทร์ เดชณรงค์, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
เลขเรียกQH325 ฤ-ห 2556,551.06 ฤ176ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์โลก / Min-Hee Jeon, เขียน ; Chang-Kuk Shim, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกย 500 จ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น่ารู้ / Dr.Know, เรื่อง ; พลอยใส_ปา-ท่อง-โก๋, ภาพ
ชื่อผู้แต่งDr.know.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556
เลขเรียก030 ด191ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 วันรอบโลก / สายธาร
ชื่อผู้แต่งเวิร์น, จูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียก900.41 ว67ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา