Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / แอดัม ฮิบเบิร์ต ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกAG243 ฮ451 2550,030 ฮ451ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Dangerous fauit lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เร...
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก สำนักพิมพ์, 2555.
เลขเรียกQE606 ด382ส 2555,551.22 ด382สร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย / โดย สืบแสง หรหมบุญ
ชื่อผู้แต่งสืบแสง หรหมบุญ 2548-2555.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.] , 2555.
เลขเรียกG322 ส736ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = 1421 The year China discovered the world / โดย Gavin Menzies ; เรืองช...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกG 322 ม746ห 2554,910.951 ม55ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = The year China discovered the world / Gavin Menzies ; เรืองชัย รักศรีอักษร...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกG322 .ม74 2550,951 ม83ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลกเรื่องจริงหรืออิงนิยาย : ปาฐกถาเกียรติยศ / สืบแสง พรหมบุญ
ชื่อผู้แต่งสืบแสง พรหมบุญ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555
เลขเรียก910.951 ส235ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDisney's โลกมหัศจรรย์ / ผู้เขียนเรื่อง: Sergio Frugis ; ผู้แปลและเรียบเรียง: ศูนย์การแปล คณะอักษรศา...
ชื่อผู้แต่งฟรูจีส, เซอร์จิโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกรเลียร์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2531.
เลขเรียก030 ดส591
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก / มาร์ก...
ชื่อผู้แต่งเจนกินส์, มาร์ก คอลลินส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกG3.N37 จ73 2557,909 ก699น 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPolar harmony / วรณพ วิยกาญจน์ และ สุชนา ชวนิชย์: เรื่องและภาพถ่าย
ชื่อผู้แต่งวรณพ วิยกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตร พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกG860 ว194p 2556,919.89 ว17พ 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณหายีออยด์โดยวิธีการประมาณค่าภายใน บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย / ดำริห์ ปรุงแต่งกิจ = ...
ชื่อผู้แต่งดำริห์ ปรุงแต่งกิจ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก : รายงานการสัมมนาวิเคราะห์ เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุภาภรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526.
เลขเรียกNK4556.6 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา