Found: 3,761  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ / [โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา.
พิมพลักษณ์[สงขลา : โรงเรียนฯ, 2540].
เลขเรียกLG395.ท9ม55 ห37,373.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สรรพวิทยาคม พ.ศ. 2558 / โรงเรียนสรรพวิทยาคม text
พิมพลักษณ์ตาก : บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์, 2558
เลขเรียกLG395.T3 ร192 2558,371.01 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ในสวนกุหลาบฯ / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, [2538] [1995]
เลขเรียกLG395.ก761 ก123 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปีโรงเรียนหอวัง / คณะผู้จัดทำ นวลปรางค์ ชมภูศรี ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โรงเรียนหอวัง, 2545].
เลขเรียกL888 ส647 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ราชโบริกาฯรำลึก 18-19 ธันวาคม 2530 / โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : วิศวการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกLB2820 ร925
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เขมะสิริอนุสสรณ์ / โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์, 2535.
เลขเรียก373.222 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เตรียมอุดมศึกษา : 2480-2540 / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, 2541.
เลขเรียก371.29 ต1761
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 ปี กัลยาณวัตร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : โรงเรียนกัลยาณวัตร], 2538.
เลขเรียก373.593 ห111 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 2550?
เลขเรียก373.593 ศธ0801ต 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี สุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ; คุณช่วย ปิยวิทย์...[และคนอื่น ๆ]. [text]
พิมพลักษณ์นครราชสีมา มิตรภาพการพิมพ์ 2548.
เลขเรียก373.593 ป74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 ปี น้ำเงิน - ชมพู / โรงเรียนพรมหานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2539
เลขเรียก373.224 พ287ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โรงเรียนสตรีภูเก็ต, 2543.
เลขเรียก373.593 ก 896 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : [โรงเรียนสตรีภูเก็ต.], 2542.
เลขเรียกLB2155.T5 ก7 2542,373.593 ก832 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีหลวงพ่อพระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตฺติมา) : 47 ปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง / โรงเรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกBQ984.S282 ป649 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[รายงานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา / กรมสามัญศึกษา]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมสามัญศึกษา, 2527.
เลขเรียก373.10218 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา