Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมอดเจาะผลกาแฟในกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Integrate...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ จันทร์บาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2554
เลขเรียกภน 633.7397 ย517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพของกับดักสารล่อดัดแปลงเพื่อการควบคุม = Infestation of coff...
ชื่อผู้แต่งอนุตร บูรณพานิชพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 633.7397 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ / เรียบเรียง, อรวรรณ วิชัยลักษณ์, พิสมัย พึ่งวิกรัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียกSB269 ก494,633.73 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กับดักเพื่อสำรวจมอดเจาะผลกาแฟ : ปัญหาพิเศษ = Using traps for surveillance of coffee berry bor...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ แสงศรีจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ : รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย = Insect d...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 632.7 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการมอดเจาะผลกาแฟ / เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ จันทร์บาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2553
เลขเรียกภน 633.7397 ย517ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา