Found: 4,470  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" น้ำชะลอวัย = The water secret : The water secret : the cellular breakthrough to look and fee...
ชื่อผู้แต่งมูราด, ฮาวเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRM252 .ม74 2555,WB442 ม679ก 2555,615.853 ม679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความสำเร็จการควบคุมโรค : พันธมิตรจากรากหญ้าสู่นานาชาติ", 28-30 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการกรมควบคุมโรค (2546 : อุดรธานี)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค, 2546.
เลขเรียกWA100 ก525ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / [นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ, 2555.
เลขเรียกAM79.ท9 ภ74 2555,390.09593 ภ675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยุดโลกร้อน--ระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพ" / สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2551.
เลขเรียกWA110 ก525ห ล.1-2 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หาย ตาย เจ็บ" : ภาพสะท้อนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
เลขเรียกHB886 ม5 no.167 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี รายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช / โดย คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน ร่วมกับ บริษั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกW9 ม245ป 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง / บ.ก.เรียบเรียง : พิสุทธิพร ฉ่ำใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2555.
เลขเรียกRC964 พ238 2555,QZ 140 ส35,616 พ728ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [255-?].
เลขเรียกRA964 พ786
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรค คุกคามคนไทย / เขียนโดย ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ และคณะแพทย์ใกล้หมอ.
ชื่อผู้แต่งชุมศักดิ์ พฤกษาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2550.
เลขเรียกRC46 ช74 2550,WA108 ช7ส 2550,616 ส728 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรคคุกคามคนไทย / ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2547.
เลขเรียกRC46 ช74,WB327 ช632 2547,616 ช632ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โรคร้ายจากภัยโรคร้อน = 10 Diseases stem from global warming / ภากร โภไคยพงศ์ บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2553?]
เลขเรียก616 ส35 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา