Found: 600  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะท่าง่าย ๆ (ในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว) / วินัย คงเจริญยิ่ง,แปล/เรียบ...
ชื่อผู้แต่งวินัย คงเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2543?]
เลขเรียก613.7046 ว35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, 2540
เลขเรียก613.7046 ส35 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาทำงานสำหรับคนที่งานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2540?]
เลขเรียกRM727.Y64 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง102 วิธีสวยพร้อมสรรพด้วยโยคะ / เรืองศิริ สายประสิทธิ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเรืองศิริ สายประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกสุขภาพ, 2548.
เลขเรียกRA781.7 ร82,QT255 ร752ห 2548,613.7046 ร863ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ท่าโยคะดัดตน วิถีรักษาโรคแบบไทยโบราณ / วัลลภา อรรถนิต ; [บรรณาธิการต้นฉบับ ภัคจิรา พุกาธร]
ชื่อผู้แต่งวัลลภา อรรถนิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546.
เลขเรียกRM727.Y64 ว448
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน / กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต ; นรุตม์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRG161 ร19 2557,WP550 ห159 2557,618.172 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ท่าเป๊ะ รูปร่างสวยสร้างได้ด้วยตัวเอง / โดย ครูมด เบญจามณี คำเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRA781.7 บ796,613.7046 บ795ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง127 ท่ากายบริหารแบบไทย : ท่าฤาษีดัดตน = 127 The hermit's body twist Rusi Dotton / ผู้รวบรวม เพ็ญนภ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2549.
เลขเรียกRM725 .ห35 2549,WB890 ท381 2549,613.7046 พ53ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ลีลาแก้ปวดหลัง / เล็กฉัตริษา เขียน ;กฤษดา อนุนาท, สกล ปานกลิ่นพุฒ ภาพประกอบ [บรรณาธิการ ใจรัตน์ ...
ชื่อผู้แต่งเล็กฉัตริษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRD771.B217 ล755 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ท่าโยคะชนะวัย / เรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
ชื่อผู้แต่งอำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัศจรรย์, 2551.
เลขเรียก613.7046 อ683ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ท่าโยคะชนะวัย / เรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัศจรรย์, 2551
เลขเรียกQT255 ส727 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นาทีกับโยคะอย่างง่าย / ปาจรีย์ นุพงษ์ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งปาจรีย์ นุพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2543.
เลขเรียกRA781.7 ป542,613.7046 ป222ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ท่าดัดตน / พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2543.
เลขเรียกRM727.Y64 พ759ย 2543,WB460 พ759 2543,615.82 พ759ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 วัน เคล็ดลับโยคะ (ฉบับเรียนลัด) / แปล & เรียบเรียง ซูซาน. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์ พับลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียกRA781.7 ซ482 2541,613.7046 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา