Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี = ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ หาญวงษ์.
เลขเรียกGN855.ท9 ท32 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองลพบุรี : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านวิชาเยนทร์และแหล่งโบราณคดีใกล้เค...
ชื่อผู้แต่งพรกมล แสงอรุณ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / จัดทำและรวบรวมโ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553.
เลขเรียก930.10283 ค181 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / จัดทำและรวบรวม โ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553
เลขเรียก294.335 ม19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการขุดค้นทางโบราณคดี โบราณสถานวัดปืน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณาไท.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักศิลปากรที่ 4 กรมศิลปากร, 2552.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ร64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมและวัฒนธรรมจันเสน เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก = Chansen : a social and cultural history /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539.
เลขเรียกDS567 .ส12 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดปืน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนเอกพรไพศาล, 2551.
เลขเรียกDS567.85.ล3 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา