Found: 352  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พลังฮวงจุ้ยที่จะช่วยให้ชีวิตได้พบกับความสุขและความสำเร็จที่มากขึ้น / มงคล ปัญญา
ชื่อผู้แต่งมงคล ปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2554.
เลขเรียก133.33 ม22ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ความเชื่อไสยประเพณี / วิจารณ์ อินทรักษ์
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ อินทรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพ็งจางค์โปรโมชั่น์, 2550.
เลขเรียกDS721 ว519ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สิ่งมิ่งมงคลจีน / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกBL1812.S95 ป64,390.0951 ป36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 กฎเกณฑ์ต้องห้ามและดีงามตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับร้านอาหาร-ร้านค้า และสถานบริการ / ม. อึ้งอรุณ, เรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2539.
เลขเรียก133.5 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ความเชื่อของไทย [คติสยาม] / พลูหลวง, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฎะ 2471-2544.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546.
เลขเรียกGR312 ป48,133 พ17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLucky cat แมวโชคดี / เขมณัฏฐ์ หล่อศรีศุภชัย
ชื่อผู้แต่งเขมณัฏฐ์ หล่อศรีศุภชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านครู, 2550.
เลขเรียก133.44 ข637ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏฮวงจุ้ย (ออกซิเจน-ไอน้ำ) / สรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
ชื่อผู้แต่งสรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกBF1779.F4 ส43,133.3337 ส323ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฤษ์งาม ยามดี : ไขความลับกฤษ์ยามอันเป็นมงคล สู่โชคลาภวาสนา/ สมบัติ จำปาเงิน.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549.
เลขเรียกBQ 4990.T5 ส254ฤ 2549,133.5 ส16ฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย / จำปาทอง โพธิ์จันธิราช
ชื่อผู้แต่งจำปาทอง โพธิ์จันธิราช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกวจ GN492.5 จ359,305.89594 จ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง : ตำรพ่อท่านวัดธรรมโฆษณ์ / บุญเลิศ จันทระ.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553.
เลขเรียกBF1561 .บ72 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องตำราดูนิมิตและฤกษ์ยาม / ปก แก้วกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งปก แก้วกาญจน์.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
เลขเรียกGR312.2.S6 ป28 2542,398.41 ป113ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา