Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รวย" ด้วยคลิก Google AdSense Optimization เพิ่มยอดคลิกกระจายโกยรายได้กระจุย / สหัสา อินทรฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งสหัสา อินทรฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2550.
เลขเรียกHF5548.32 ส468 2550,659.144 ส468ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง77 เคล็ดลับปรับโฆษณา Adwords ให้โดนใจ = Google adwords 2 / ผู้เขียน ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2551.
เลขเรียกHF6146.I58 ต169จ,658.8002854678 ต169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Google AdSense ต่อยอดให้รวยอย่างยั่งยืน / อนุชา ลีวรกุล เขียนจากประสบการณ์ตรง ; ธนวัช วัชร...
ชื่อผู้แต่งอนุชา ลีวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2551.
เลขเรียกHF6146.I58 อ187,004.678 อ187อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFacebook Marketing : ฉีกกฏการตลาด สรรค์สร้างแบรนด์ให้โดดเด่น / เขียนโดย Brian Carter และ Justin Le...
ชื่อผู้แต่งคาร์เตอร์, ไบรอัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย , 2555.
เลขเรียกHF5415.1265 ค335,658.872 ค335ฟ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle adsense optimization = เพิ่มยอดคลิกกระจาย โกยรายได้กระจุย/ สหัสา อินทรฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสหัสา อินทรฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2551.
เลขเรียกHF 6146.I58 ส468ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Real facebook marketing เฟซบุ๊คมาร์เก็ตติ้ง ฉบับกลยุทธ์ / อดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต
ชื่อผู้แต่งอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555.
เลขเรียกHF5415.1265 อ127,658.872 อ122ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYouTube marketing : ทำตลาดด้วยคลิปวิดีโอออนไลน์ สร้างกระแส เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า / ศราวุธ ชาติ...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ ชาติโสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dream & passion, [2555]
เลขเรียกHF5415.1265 ศ169,658.872 ศ172ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ทางรอด และความสำเร็จบน e-company.com / ให้แนวคิดและวิสัยทัศน์โดย วัชรพงศ์ ยะไวทย์.
ชื่อผู้แต่งวัชระพงศ์ ยะไวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
เลขเรียกHF5548.32 ว378,658.05 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แส...
ชื่อผู้แต่งศรัญญา รัตนจงกล
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประภาพร บุญปลอด [Text]
ชื่อผู้แต่งประภาพร บุญปลอด
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559
เลขเรียก004.678 ป171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการสำนักพหลโยธิน / โดย นราวดี เกตุนาค.
ชื่อผู้แต่งนราวดี เกตุนาค.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHG1946.ท9 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการพัฒนาการออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต = Analysis and development of banner des...
ชื่อผู้แต่งมนต์นัทธ์ เลิศเกียรติดำรงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว 741.674 ม154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกมโฆษณา = A study of advergame / โดย เดชชาติ แสงสว่าง.
ชื่อผู้แต่งเดชชาติ แสงสว่าง.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา