Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRegional integration in ASEAN : a case study of the Thai-Lao bridges / head of project, Apirat Pet...
ชื่อผู้แต่งApirat Petchsiri.
พิมพลักษณ์Bangkok : Centre for European Studies, Chulalongkorn University, 2007.
เลขเรียก337.5930594 R336
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความไม่แม่นยำในการคาดการณ์สำหรับโครงการด้านการขนส่งในบางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / นิคาเนอร์...
ชื่อผู้แต่งโรฮาส, นิคาเนอร์ รอดริเกส
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน : จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS525.9.C5 บ126,382.71 จ492บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน : จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกDS525.9.C5 บ126,382.71 จ492บ
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยได้ในพม่ายุค AEC / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ; บรรณาธิการ อณฎณ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHG5720.7.A3 ป771ร,332.67309591 ป771ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาประเมินศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งของไทยสำหรับการเป็นประชาคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกHE 273.55 .A2 ศ311 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา