Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีเปิดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตำบลช่อแล...
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การไฟฟ้า, 2529.
เลขเรียกTC558.ท9ม85 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเทินทูนพระมหากษัตริย์ไทย ชุด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล [C...
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น:กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค94112 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 2) : วิดีทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา สายธารน้ำพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2552?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [videorecording] / กรมชลประทาน, บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ [ตอนที่ 1] : วิดีทัศน์สารคดีเพื่อการศึกษา สายธารน้ำพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2552?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ [CD-ROM] / บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกั...
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ [CD-ROM] / บริษัทเจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น : กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตอนที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา