Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอันดับความเสี่ยงทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวขึ้นไป ด้านศิลปหัตถกรรม...
ชื่อผู้แต่งชลนาถ คล่องสั่งสอน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHD61 ช43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นการจัดการคุณภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจช...
ชื่อผู้แต่งกฤติดา ฟองจันทร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ชุมพ...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, 2547
เลขเรียกNK3649.55.T52N34 ช74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่ตกแต่งไม้ ตำบลสันกำแพง อ...
ชื่อผู้แต่งวาทินี ภาวสุทธิกุล.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก338 ว243ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดยะลา / นิภาภัทร์ กุณฑล
ชื่อผู้แต่งนิภาภัทร์ กุณฑล
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกHD2336.T5 น64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ " หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย = The eva...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก380.1 ก492ภตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ ""หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" : รายงานการวิจัย / โดย บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกHD2336.T5 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ ""หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย / โดย...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2546
เลขเรียกHD2336.T5 บ46 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ ""หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" ในเขตภาคเหนือ : รายงานการวิจัย / โดย บริษัท ชูโอ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียกHD2336.T5 ก644 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ ""หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" ในเขตภาคใต้ : รายงานการวิจัย / โดย บริษัท ชูโอ เซ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียกHD2336.T5 บ465 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : รายงานการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย), 2546.
เลขเรียก352.365 ก491 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" : รายงานการวิจัย = The Evaluation on "One Tambon One P...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2546.
เลขเรียก381 ช418ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" : รายงานการวิจัย = The evaluation on "One Tambon One P...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก380.1 ก492
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" : รายงานการวิจัย = The Evaluation on "One Tambon One Pr...
ชื่อผู้แต่งบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2546
เลขเรียกวจ 338.19 บ475ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง : รายงานการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย), 2546.
เลขเรียก352.365 ก491 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา