Found: 743  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียกHN700.592.C6 ผ193,308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ = 1 Tambon 1 product / [คณะผู้จัดทำ : พึงพิศ ดุลยพัชร์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2546?]
เลขเรียกHD9016.ท92 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง / คณะกรรมการและสมาชิก กลุ่มอาชีพเครื่องปั้น...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการและสมาชิก กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง, 2546.
เลขเรียกTT919.7 .T52N6 ห3 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ประวัติ 1 ผลิตภัณฑ์ = One Tambon one product digest / [เนื้อหา มนูญ สอนเกิด ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2545.
เลขเรียกTT113.T5 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล [electronic resource] / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส7ห 2545eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกTT113.T5 ต72,331.7 ต677ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อาชีพ 76 จังหวัดไทย : ชุดภาคภาคกลาง / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2551]
เลขเรียกHF5382.5.T5 ต722 2551,331.7 ต677จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2007 OTOP specific trends / บริษัท Nelly Rodi.
ชื่อผู้แต่งบริษัท Nelly Rodi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก. สำนักข่าวพาณิชย์. [2549?]
เลขเรียกTS171.6 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ( ศพช.), [2549?].
เลขเรียก338.26 ป 944 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล : คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) , 2549.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ป82 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล ; คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2550]
เลขเรียกHC445.Z9C58 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล ; คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสานง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์, 2550.
เลขเรียก025.31 ศ813ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFACTORS INFLUENCING INTENTION TO PURCHASE LOCAL COMMUNITY PRODUCT ON E-COMMERCE WEBSITE: CASE OF ONE...
ชื่อผู้แต่งKrittika Akasarakul, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา