Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท่อรวมสาธารณูปโภค กรณีศึกษา : โครงการท่อรวมสาธารณูปโภคบนถนนเลียบคลองช...
ชื่อผู้แต่งคณาธิป สพันธุพงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน เวนคืน ตัดถนน ทั่วประเทศ / นิรันดร์ ทองปาน
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอนไซ กรุ๊ป, 2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน-เวนคืน-ตัดถนน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บอนไซ กรุ๊ป, [2533?]
เลขเรียก333.77072 ท532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขั้นตอนการประเมินและการจัดทำรายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด, 2554, [2011]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที...
ชื่อผู้แต่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ว.ช.ลิขิตการสร้าง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548]
เลขเรียกDS567.85.พ2 ป15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2547, [2004]
เลขเรียกDS589.Ph57 ร451 ล.1-5 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ; คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2547.
เลขเรียกDS586.8 อ64 2546,354.593 อ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสาธารณูปโภค ชี้อนาคตการลงทุนและพัฒนาประเทศ / กองบรรณาธิการ ฉบับพิเศษประชาชาติธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการฉบับพิเศษประชาชาติธุรกิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ], 2538.
เลขเรียกHD2768.ท94 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ-งาน-แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง / กองนโยบายและแผนสิ่งแวด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525.
เลขเรียก304 ค1411ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเวนคืนที่ดินทั่วประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเศรษฐกิจ, [2532?]
เลขเรียก333.77072 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา