Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารบก / ดำรงค์ ธนะชานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2542.
เลขเรียกRC971 ห159 2542,W2 พ8ห 2542,610.6 ร196
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533 / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2533?]
เลขเรียกRC971 .ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533.
ชื่อผู้แต่งกรมแพทย์ทหารเรือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมแพทย์ทหารเรือ, [2534]
เลขเรียกVG430.ท9 ก44 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกW19 ว585ป 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / บรรณาธิการโดย: ทิพย์ ศรีไพศาล, วิชัย ประยูรวิวัฒน์, อุษณีย์...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก378.05 วพม957 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วันคณะแพทย์ไทยในสงครามอ่าวเปอร์เซีย / โดย เกษียร ภังคานนท์.
ชื่อผู้แต่งเกษียร ภังคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [253-].
เลขเรียกUH395.P35 ก817
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสายแพทย์ทหาร : รายงานการสัมมนา วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2539 ณ ว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสายแพทย์ทหาร (2539 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า, 2539.
เลขเรียกW20.5 ก6ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ... ปีการศึกษา ... / วิทยาลัยแพทยศา...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2541<2545>
เลขเรียกW19.5 ว585ค 2541-<2545>
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีนายแพทย์ทิพย์ นาถสุภา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 1...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2528]
เลขเรียกUH347.ท6 ท64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนต์รักกว๋างหงาย / เรื่อง หมอฉุย ; ภาพ พี่ตุ๋น
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
เลขเรียกUH313.V5 ช56,363.34 ห177ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสายแพทย์ทหาร / ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2539.
เลขเรียกRC971 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก = Annual report...Armed forces ...
ชื่อผู้แต่งกรมแพทย์ทหารบก. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก, 2548.
เลขเรียกW2 ก44ร 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี... = Annual Report... / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2548-
เลขเรียกRA313 ว516ร,W2 ก4ร 2547,610.7 สวพท516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแพทยสารทหารอากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานแพทยสารทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ, 2495-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา