Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมอ 2013 / กลุ่มนักศึกษาแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2555.
เลขเรียกR705 .ก47 2555,W21.5 บ244 2555,610.7 ห177ก 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBorn to be หมออนามัย / นพดล ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทองอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2553.
เลขเรียกRA410.9.T5 น169,WZ 112 น169บ 2553,362.1092 น 102 บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's go แพทย์จุฬา / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและโครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬากรณ์, 2553.
เลขเรียกR737 ล783 2555,610 ล254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen conversation / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกPL4209.4.ภ64 ค53,080 อ976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความดีที่เยียวยา : เรื่องเล่า--กับการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ / [ บรรณาธิการ ] โกมาตร จึงเสถี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2549.
เลขเรียกRC39 ค181,W84.1 ค181 2549,089.95911 ก941ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ : ทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรม / โดย สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ; คณ...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โพธิสัตย์
เลขเรียกRA399.T5 ส47 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตผม กลม ๆ เหลี่ยม ๆ / ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
ชื่อผู้แต่งยุทธพงศ์ พุทธรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. คลิกดู ดีไซน์, 2557.
เลขเรียกR727.3 ย356ช 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตพลัดถิ่น / วัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ.
ชื่อผู้แต่งวัชรพล อเล็กซองดร์ กำเนิดศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556.
เลขเรียกCT1548.W32 ว6ช 2556,926.1 ว62ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรักและหวัง 3 : ความเรียงด้วยรักและหวังดีจากพี่--สู่น้อง / บรรณาธิการ, สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิแพทย์ชนบท :สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกW50 ด251 2548,808.84 ด251 2548 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติบำบัดในมือแพทย์ 2 : สุขภาพวัยทำงาน กับ เซลล์บำบัดวัยเลิกงาน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2549.
เลขเรียกQZ266 บ4ธ 2549,615.5 บ149ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนเส้นทางชีวิต/ ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์[ไม่ระบุ], 2554.
เลขเรียกR612.P37 ป46 2554,WZ100 ป4บ 2554,926.1 ป17บ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 32, วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 / คณะทำงาน อนุพงศ์ นิติเรือง...
ชื่อผู้แต่งประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 32 : 2559 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
พิมพลักษณ์สงขลา : หสม. บัยตุล พริ้นติ้ง, 2559
เลขเรียกR821.T5 ป46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์ผัก108 = The miracle of veggies 108 / คณะทำงานรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผักในโครงการหนูรักผัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกRS164 ม224 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา