Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 Font / อาทิตยา ภู่มณี.
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา ภู่มณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2550.
เลขเรียก006.6 อ243น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 font [computer file]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 / ทีมงาน คัดสรร ดีมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก, [2561].
เลขเรียก745.61 ส358 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2553.
เลขเรียกT385 ป619,686.22544 ป619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5000 fonts & designer [แฟ้มข่อมูลคอมพิวเตอร์]. vol.3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิสมีเดียคอม, 2545.
เลขเรียกZ250.7 ห531 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5000 Fonts & Fontcreator [electronic resource]. vol.2.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิสมีเดียคอม, 2545.
เลขเรียกZ249.3 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFonts Workshop 144 : ตกแต่งตัวอักษรให้สวยด้วย Photoshop Workshop ออกแบบและตกแต่งตัวอักษรสำหรับใช้งา...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีอินโฟดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกZ250.8.A25 ณ336,006.68 ณ63ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องFonts workshop ตกแต่งตัวอักษรให้สวยด้วย Photoshop [computer file] / ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ ; ปิยะบุตร สุ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen types / [ประชา สุวีรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; จิระ จริงจิตร, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Core Function, 2548-
เลขเรียกZ249.3 .อ94,686.224 อ976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPattern recognition / จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่งเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Pattern recognition. (2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2533
เลขเรียกTK7882.P3 อ-พ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องType on screen = ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่ / เอลเลน ลัปตัน ; สุวิสา แซ่อึ่ง, แปล
ชื่อผู้แต่งลัปตัน, เอลเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560
เลขเรียกZ246 ล-ท 2560,745.6 ล115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา