Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 Font / อาทิตยา ภู่มณี.
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา ภู่มณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2550.
เลขเรียก006.6 อ243น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,000 font [computer file]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 / ทีมงาน คัดสรร ดีมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คัดสรร ดีมาก, [2561].
เลขเรียก745.61 ส358 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2553.
เลขเรียกT385 ป619,686.22544 ป619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำถาม ตะลุย JLPT N5-N4 / ผู้เขียน โนริโกะ มัทสึโมโตะ และฮิไดโกะ ซาซากิ ; ผู้แปล กองบรรณาธิการสำ...
ชื่อผู้แต่งมัทสึโมโตะ, โนริโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2559.
เลขเรียกPL537.5 น94 2559,495.6076 ม114ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5000 fonts & designer [แฟ้มข่อมูลคอมพิวเตอร์]. vol.3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิสมีเดียคอม, 2545.
เลขเรียกZ250.7 ห531 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5000 Fonts & Fontcreator [electronic resource]. vol.2.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิสมีเดียคอม, 2545.
เลขเรียกZ249.3 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFonts symbols \& process color chart = การใช้ Fonts และ symbols กับโปรแกรมต่างๆ / Apirak Sonprint.
ชื่อผู้แต่งApirak sonprint.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซเฟีย บุ๊คส์, c1998.
เลขเรียกZ250 A6f,305.563309599 S731
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFonts Workshop 144 : ตกแต่งตัวอักษรให้สวยด้วย Photoshop Workshop ออกแบบและตกแต่งตัวอักษรสำหรับใช้งา...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีอินโฟดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกZ250.8.A25 ณ336,006.68 ณ63ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องFonts workshop ตกแต่งตัวอักษรให้สวยด้วย Photoshop [computer file] / ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ ; ปิยะบุตร สุ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา