Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความปลอดภัย และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องแกงเผ็ดในระดับชุมชน : รายงานการวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งเวณิกา เบ็ญจพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551
เลขเรียกส.ร. 641.6384 ว543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจานเด็ดเผ็ดปาดัง / ชาดา คำนวณ, แปล.
ชื่อผู้แต่งชาดา คำนวณ, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545.
เลขเรียก641.59 ช513จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพริกแกงเผ็ดผงกึ่งสำเร็จรูป / พรรณิภา อู่เงิน และ สุดธิดา เรืองวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา อู่เงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
เลขเรียกผ 150081 พ271น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแกงอร่อย / บรรณาธิการ ตรีคิด อินทรขันตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ CUISINE, 2551
เลขเรียกTX353 ร154 2551,641.59593 ร1552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินความปลอดภัยและการปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องแกงเผ็ดในระดับชุมชน ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ม.ป.พ.], 2551
เลขเรียกTX819.C9 ร451 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันเมนู...แกงทำขาย / วิภาวัน จุลยา.
ชื่อผู้แต่งวิภาวัน จุลยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ว67,641.59593 ว36ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกงเขียวหวาน แกงเผ็ด และแกงคั่ว / อบเชย อิ่มสบาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงแดด, 2554.
เลขเรียกTX724.5.T5 ก82 2554,641.59593 ก72 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกงเผ็ดรวมรส / สถาบันอาหารตวงทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์เซนเตอร์, 2535.
เลขเรียกTX724.5.T5 ก879 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแกงเผ็ดสูตรเด็ดรสไทย/ บรรณาธิการ ;ศิริลักษณ์ รอดยันต์.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ รอดยันต์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2551.
เลขเรียกTX 724.5.T4 ก879 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา